Jauns vērtīgs risinājums no SmartMedical komandas

06.11.2013

Lielākais vairums lielo un vidējo ārstniecības iestāžu sniedz darba devējiem likumdošanā noteiktās darbinieku obligātās medicīniskās komisijas un profilaktiskās apskates. Šis pakalpojums nav tikai ārstu speciālistu apskate, šī pakalpojuma ietvaros tiek noformēti dažādi dokumenti, kas atbilst LR likumdošanas normām, lai komisija tiktu uzskatīta par noslēgtu un atzinums par darba devēja darbinieka veselības stāvokli spēkā esošs. Visu šo dokumentu formēšana un rēķinu izrakstīšana ir sarežģīts un darbietilpīgs process, kas prasa precizitāti un aizņem ārstu un grāmatvežu laiku.


Lai atvieglotu šo procesu SmartMedical komanda ir izstrādājusi programmas funkciju - Profilaktiskās apskates komisiju modulis. Šīs funkcijas ietvaros ir elektronizēta Komisijas Apgaitas lapa, kurā norādīta informācija par darbinieku un par viņam nepieciešamajiem izmeklējumiem un konsultācijām, kā arī informācija par maksātāju un līguma nosacījumiem.

Komisijas apgaitas lapā detalizēti tiek atspoguļoti sniegtie pakalpojumi un pakalpojuma sniedzēji. Uz paveikto darbu un sistēmā aktuālo datu pamata ir ērti un ātri apkopot informāciju maksātājam un izrakstīt rēķinu par pabeigtajām komisijām.

Sistēmas ērtākai un ātrākai izmantošanai, tiek dota iespēja Komisijas apgaitas lapām veidot iestādes ietvaros ērti izmantojamus šablonus. Finanšu atskaitēs, kuras ģenerē piedāvātais modulis var veidot balstoties uz katras iestādes nepieciešamajiem atlases kritērijiem - laika periods, maksātājs, pakalpojums.

Jaunizveidotais Komisiju modulis dod pacientam iespēju iziet komisijai nepieciešamos speciālistus un izmeklējumus jebkurā sev ērtākajā brīdī, jo dati par darbinieku ir pieejami sistēmā jebkurā brīdī.

Papildus informāciju par pakalpojumu jautājiet mūsu menedžeriem: info@smartmedical.eu© 2019 Visas autortiesības aizsargātas