Vienotā e-pierakstu platforma

24.11.2014

Lai nodrošinātu plūstošu un ērtu informācijas apriti Valsts veselības aprūpes informācijas tehnoloģiju nozarē, sadarbojoties trīs Latvijas IT uzņēmumiem - SIA "Blue Bridge Technologies", SIA "Meditec" un SIA "NFC team", ir realizēts projekts "e-pieraksta platforma veselības aprūpes sistēmām" Latvijas IT klastera attīstības programmas ietvaros.

E-pieraksta platforma ir integrējošais elements starp dažādiem web-servisiem, piemēram, SmartMedical, Piearsta.lv, AB Pacients, AB Solutions un citām veselības aprūpes informācijas sistēmām. Platforma nodod speciālistu kalendāru datus web-servisiem un pieraksta datus informācijas sistēmām.


Rezultātā lietotājs (pacients) var veikt kalendāra pierakstu pie sava ārsta neatkarīgi no tā, kādu web-servisu pacients lieto un kādu informācijas sistēmu lieto pacienta ārsts vai ārstniecības iestāde. Projekts nodrošina to, ka nevienam Latvijas lietotājam vairs nav jācieš no sistēmu savstarpējām komunikāciju problēmām.

Novembrī tika organizēti 3 informatīvie semināri ārstniecības iestāžu personālam, lai informētu par Veselības aprūpes sistēmu e-pieraksta pakalpojumiem un tā sniegtajām iespējām.

Projekts "IT KVAP - Informācijas tehnoloģiju klāstera vēstniecības, akadēmija, platformas"

Projekta ID: KAP/2.3.2.3.0/12/01/002 līgums Nr. L-KAP-12-0008© Blue Bridge Technologies SIA. 2017. All rights reserved